Päivän lounas:

Lihakeittoa
Herkkurahkaa

Lounasta tarjoillaan:

klo 11.30 - 13.00  Tervetuloa ruokailemaan! 

Ruskatalojen palveluyhdistys ry

Asuin- ja avopalveluja ikäihmisille

Tarkoitus, toiminta-alue ja toiminta

Yhdistyksemme tarkoitus (tulee yhdistyksemme säännöistä) on edistää ja kehittää vanhusten, yksinäisten ja avun tarpeessa olevien yleistä hyvinvointia, terveyttä, vireyttä ja omatoimisuutta ja sosiaalisia oloja sekä turvallista asumista Porin kaupungissa ja sen lähiympäristössä.

Yhdistyksemme toiminta on yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta. 

Yhdistyksemme toiminnan tärkein tavoite on tyytyväinen vanhus!

Visio vuoteen 2022

Turvaamme asiakkaidemme hyvän arjen vanhuudessa.

Toiminta-ajatus

Toimimme asiakkaidemme tarpeita kuunnellen ja tahtoa kunnioittaen.

toimintaa ohjaavat arvot

Vanhusten arvostaminen, turvallisuus,avoimuus, luotettavuus, laadukkuus.

strategiset tavoitteet vision saavuttamiseksi

  1. Ylläpidämme asiakkaitamme tukevaa avointa toimintakulttuuria, jossa keskeinen tavoitteemme on asiakkaamme hyvinvointi, tyytyväisyys ja turvallisuus.
  2. Panostamme henkilöstömme ammatilliseen osaamiseen ja työhyvinvointiin.
  3. Pidämme ajan tasalla luottamusjohtomme asiantuntemuksen.
  4. Yhdistyksemme toimintakulttuuri perustuu osallistavaan johtamistapaan.
  5. Toimimme asiakkaitamme kuunnellen ja heidän tahtoaan kunnioittaen.
  6. Toimimme avoimesti, luotettavasti ja yhteistyöhakuisesti.
  7. Kehitämme palvelujamme asiakkaidemme tarpeet huomioiden.
  8. Ylläpidämme laatuamme palautejärjestelmäämme kehittäen ja toimintaamme arvioiden.
  9. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintatapoja ja resursseja.
  10. Tuotamme palvelumme yleishyödyllisesti voittoa jakamatta.

historiaa

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1954 luomaan hyvinvointia porilaisille vanhuksille. Aluksi toimimme nimellä Porin Vanhojen Huolto ry. Toimintaa jatkettiin 30.8.2001 lähtien nimellä Ruskakodin Palvelutaloyhdistys ry. Toiminnan laajennutta useampaan palvelutaloon, muutettiin yhdistyksen nimi  21.12.2009 alkaen Ruskatalojen palveluyhdistys ry:ksi.

Yhdistyksen kortteliklubitoimintaa syksyllä 1989

Yhdistyksemme toiminta alkoi ystävä- ja kerhotoimintana. 1980- luvulla toimintaa laajennettiin ateria- ja kotipalvelun suuntaan. Olemme olleet mukana myös kehittämässä kortteliklubitoimintaa kahteen porilaiseen vanhustentaloon. Lisäksi yhdistyksemme on ollut mukana erilaisissa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamissa ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton konsultoimissa projekteissa ja koulutuksissa.

Ruskakodin peruskiven muuraus 20.5.1994

Vanhuksille tarkoitettu asuin- ja avopalvelutalo Ruskakoti Pormestarinluodossa oli yhdistyksemme ensimmäinen mittava projekti. Työntekijöitä oli aluksi 15. Kymmenessä vuodessa toiminta  kymmenkertastui. Vanhuksille on tarjolla 390 palveluasuntoa neljässä eri palvelutalossa, Ruskakoti, Ruskala, Ruskahovi ja Ruskalinna. Siellä heitä palvelee ammattitaitoinen ja ystävällinen henkilö-kuntamme.

Yhdistyksemme kasvua ja kehitystä on tukenut henkilökunnan, asukkaiden, omaisten ja viranomaisten kesken vallitseva hyvä yhteishenki. 

Jäsenistö

Yhdistyksemme koostuu henkilöjäsenistä, joita on n. 350. Tavoitteenamme on saada yhdistyksen jäsenmäärä kasvamaa. Jäsenistölle järjestetään teatteri-, kotiseutu- ja muita retkiä sekä erilaisia tilaisuuksia Villa Ruskassa. Lisäksi jäsenistömme osallistuu palvelutalojemme toimintaan vapaaehtoistoimijuuden kautta, joka tuo asukkaidemme arkeen mittaamattoman lisäarvon. Mikäli olet kiinnostunut jäsentoiminnastamme voit ilmoittautua jäseneksemme yläpalkissa olevan linkin kautta tai ottamalla yhteyttä puhelimitse.

_________________________________________________________________________

Ruskamatka Kilpisjärvelle

Lisätiedot sekä jäseneksi ja retkille ilmoittautuminen:

puhelimitse arkisin klo 9 - 14
jäsenasioidenhoitaja Katja Kuusisto
p. 02 - 627 5187

etunimi.sukunimi@ruskatalot.fi